google45f95157b92fc3a2.html

Klaprozen vzw

wat we doen

Klaprozen vzw helpt slachtoffers van tienerpooiers, en dit op drie manieren.

Reflectiehuis

In samenwerking met partnerorganisaties en vrijwilligers voorzien we een ‘reflectiehuis’, een veilig nest, dat een alternatief vormt voor het milieu waar de meisjes uit ontsnapt zijn.

In dit reflectiehuis voorzien we dag- en nachtopvang, waar altijd – gescreende – vrijwilligers met voldoende expertise aanwezig zijn die de bewoonsters waar nodig begeleiden. We bieden hen een zinvolle daginvulling gebaseerd op hun tempo en draagkracht. We proberen hen naar school te laten gaan, laten hen stage lopen bij bedrijven, zoeken een studentenjob voor hen enz. Zo willen we ervoor zorgen dat de meisjes uiteindelijk zelfstandig in de samenleving kunnen stappen en er hun weg vinden. Uiteraard knippen wij de band met hen nooit door maar blijven ze altijd welkom.

 

Vertrouwensfiguren

We ondersteunen en staan ter beschikking van vertrouwensfiguren voor slachtoffers. Een van de gemeenschappelijke kenmerken bij de meisjes is dat hun vertrouwen in medemens en maatschappij zwaar geschoffeerd en geschonden is geweest. Zoals iedereen hebben ook zij nood aan mensen die ze kunnen vertrouwen en waarop ze kunnen terugvallen. Soms vinden ze dat bij mensen die ze kennen uit de jeugdhulp maar omdat ze vaak bijzonder slechte ervaringen hebben met het professionele landschap ondersteunen wij vrijwilligers die het buddy-schap opnemen.

Onze steun bestaat minimaal uit:

  • Financiële, logistieke en materiële ondersteuning: we dekken zoveel mogelijk kosten, zorgen voor materieel en brengen alles ter plekke.
  • Morele en pedagogische ondersteuning in de complexiteit van de gekwetste levens.

 

Daarnaast worden we ook vaak aangesproken door professionals die in hun werking geconfronteerd worden met slachtoffers van tienerpooiers. We proberen hen zo goed mogelijk te informeren over en bij te staan in de specificiteit van het leven van slachtoffers.

Beleidsadvies

Vanuit de levensverhalen van de meisjes en hun context botsen we op anomalieën, tegenstrijdigheden, onvolkomenheden en tekorten in de huidige jeugdhulp- en dienstverlening. Die structurele knelpunten signaleren we aan het beleid en we adviseren hen hoe ze de hulpverlening beter kunnen organiseren. We doen dit ten aanzien van jeugdhulpinstellingen maar ook op het lokale, regionale en federale niveau

Door te luisteren en samen te werken kunnen we kennis, inzichten en expertise delen. We lijsten problemen, belemmeringen en zorgvragen op, zodat we daarna de verschillende overheden attent kunnen maken op (communicatieve) tekortkomingen om zo mogelijk ook sensibiliseringsacties te organiseren. Op die manier willen we de (jeugd)hulpverlening beter afstemmen op de meest gekwetsten/kwetsbaren onder ons.

PLEEGZORG OOST-VLAANDEREN

In 2019 sprak het Agentschap Opgroeien Pleegzorg Oost-Vlaanderen aan met de vraag tot ondersteuning van de werking van vzw Klaprozen (toen nog vzw Nest). Dit resulteerde in mei 2020 in de projectovereenkomst ‘Pleegzorgondersteuning bij innovatieve woonvormen slachtoffers tienerpooiers’ tussen het Agentschap Opgroeien en Pleegzorg Oost-Vlaanderen.

Het uitgangspunt was dat de problematiek van tienerslachtoffers van pooiers bijzonder complex is en een vernieuwende aanpak vraagt. Binnen deze aanpak staat laagdrempeligheid, huiselijke context en geborgenheid centraal. De overheid hoopte dit te realiseren via de innovatieve, experimentele aanpak van vzw Klaprozen (voorheen Nest), met ondersteuning van pleegzorg Oost-Vlaanderen.

Wie kan terecht in vzw Klaprozen:
–              Tienerslachtoffers van pooiers
–              Zonder permanente, veilige verblijfplaats
–              Waarbij alle andere hulpverlening uitgeput is

Hoe meld je aan?
Pleegzorg Oost-Vlaanderen staat in voor de aanmeldingsprocedure en het verdere begeleidingstraject.
Aanmelden kan op het algemeen nummer van Pleegzorg Oost-Vlaanderen: 09/ 223.90.99, met de mededeling dat het een aanmelding voor Klaprozen vzw betreft.
Na het noteren van de noodzakelijke gegevens, contacteert een medewerker van Pleegzorg Oost-Vlaanderen (een aantal medewerkers zijn vrijgesteld voor de samenwerking met vzw Klaprozen) vzw Klaprozen om een gezamenlijk hulpaanbod voor te bereiden.
Zodra een traject gestart wordt binnen vzw Klaprozen, wordt de bewoner gezien als een pleegkind dat in pleegverband verblijft binnen vzw Klaprozen en daar begeleid wordt door Pleegzorg Oost-Vlaanderen.

Lees meer over wie hier allemaal voor instaat

wil je ons
helpen?

Uw milde gift is welkom

BE96 0689 3752 2205