google45f95157b92fc3a2.html

Klaprozen vzw

waar
we voor
staan

Omdat een klaproos het meest fragiele bloempje is, eenmaal geplukt verliest het direct zijn blaadjes.

Omdat een klaproos het sterkste bloempje is, als het na 100 jaar vanonder een betonplaat komt begint het – mits wat water en zonlicht – meteen te bloeien.

Omdat een klaproos vurig en heilzaam is.

Omdat een klaproos symbool staat voor een nieuwe lente.

Klaprozen vzw omdat wij een veld willen zijn met veel bloemen.

-leinschalig en koesterend

-oyaal en levendig

-ansluitend en afstemmend

-rofessioneel en progressief

-ustbrengend en relevant

-ndersteunend en opbouwend

-orgzaam en zorgvuldig

-mpatisch en energiek

-abij en normatief

visie

Wij garanderen de rechten en menselijke waardigheid van de meisjes die aan ons toegewezen zijn of werden.

missie

We sluiten aan op het leven van de meisjes en stemmen af hoe we dit samen met hen verder vorm zullen geven. We zorgen er voor dat ze zich altijd menselijk bejegend voelen. Dit betekent dat we ons ten volle over hen bekommeren en dit binnen een herbergzame setting. We streven er ook naar dat een maatschappij zich fatsoenlijk opstelt en gedraagt naar haar meest gekwetse en kwetsbare jongeren. 

waarden

Vrijheid om keuzes te maken.

Gelijkheid om rechten te garanderen.

Solidariteit omdat we er samen voor staan/gaan.

Veiligheid omdat dit de garantie is om de ander drie te realiseren.

wil je ons
helpen?

Uw milde gift is welkom

BE96 0689 3752 2205