google45f95157b92fc3a2.html

Klaprozen vzw

Privacy
verklaring

Privacyverklaring

Vooraf

Er worden geen (persoons)gegevens via de website verzameld. Vragen die via de website naar de organisatie worden verstuurd zullen vertrouwelijk worden opgevolgd en zo snel mogelijk worden beantwoord. De informatie verkregen via de website wordt niet met derden gedeeld. Onze werknemers zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.

Verwerken van persoonsgegevens

Klaprozen vzw verwerkt persoonsgegevens van inwoners en vrijwilligers die ze nodig heeft om de noodzakelijke begeleiding te bieden en met andere organisaties samen te werken. Persoonsgegevens zijn alle gegevens die informatie kunnen verschaffen over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. De gegevens van de inwoners, medewerkers en hulpverleners worden strikt vertrouwelijk behandeld.

Beveiliging van persoonsgegevens

Klaprozen vzw zorgt voor passende beveiliging van de persoonsgegevens die zij onder zich heeft, in lijn met de daarvoor geldende wettelijke eisen en richtlijnen.

Bewaartermijn persoonsgegevens

Klaprozen vzw bewaart de persoonsgegevens die zij verwerkt binnen de wettelijke termijnen.

Uw privacyrechten

U heeft het recht om een kopie van uw persoonlijke informatie op te vragen, te beoordelen, aan te passen of te verwijderen, of om te vragen de verwerking van (bepaalde) gegevens stop te zetten. We kunnen de privacyverklaring op elk moment wijzigen. Van zodra het document is aangepast wordt de revisiedatum, vermeld in de voetnoot van dit document, bijgewerkt en is de nieuwe versie van toepassing. Bij vragen en of opmerkingen kan u ons steeds contacteren via het contactformulier of via de onderstaande contactgegevens:

wil je ons
helpen?

Uw milde gift is welkom

BE96 0689 3752 2205