google45f95157b92fc3a2.html

Klaprozen vzw

wie zijn we

klaprozen vzw

Het begon vanuit verwondering, het passeerde via verontwaardiging en het resulteerde in een alternatief. Saskia Van Nieuwenhove, journaliste gespecialiseerd in jeugdzorg en -beleid kreeg hoe langer hoe meer inzicht in het leven van kwetsbare en gekwetste jongeren die aangaven geen ondersteuning te vinden en krijgen van de reguliere jeugdhulp. Omdat nood soms wet breekt, bood ze aan een aantal slachtoffers van tienerpooiers onderdak en begeleiding. Het werd een onvoorzien succes en meiden bleven zich aanmelden. Het spreekt vanzelf dat dit stilaan te groot, te duur en te complex werd voor één persoon. Daarom heeft een groep vrienden uit de ruime omgeving van Saskia in augustus 2018 de vzw Ne(s)t opgericht. Een jonge organisatie, meer enthousiasme dan structuur, afgunst en chaos, temperamentvol en moeilijk te sturen. Een jonge vzw die voor alles de meiden centraal stelt en steevast vertrekt vanuit hun ervaringen en leefwereld en dit staat jammer genoeg soms haaks op de systeemwereld. Er kwam een grondige audit vanuit Vlaanderen. Er waren een aantal bedenkingen, maar er was toch genoeg geloof en vertrouwen in het initiatief. In 2020 werd Ne(s)t omgeturnd naar Klaprozen vzw, met een nieuwe Raad van Bestuur met deskundigen uit de jeugdzorg, gebeitelde richtlijnen voor de werking, haar personeel, vrijwilligers en bewoonsters.

Meest recente berichten

Het meisje in Humo

Zo’n moment om iedereen nog eens vurig te bedanken: het meisje in Humo. Vandaag staat er een getuigenis in Humo van een tienerpooierslachtoffer. Ze heeft dat zeer moedig gedaan. Uitermate moedig.Je moet het maar doen. Dat wat je niet leest bij interviews: de...

Festival van de Gelijkheid 2018

Op het Festival van de Gelijkheid 2018 was Saskia een van de panelleden van het debat ‘Jeugdzorg: verdriet van België’. Meer over het debat zelf lees je hier: http://www.festivalgelijkheid.be/programma/jeugdzorg-verdriet-van-belgie

wil je ons
helpen?

Uw milde gift is welkom

BE96 0689 3752 2205